Residence Tvrz Skočice Rezervovat ubytování

Residence Tvrz Skočice Skočice 13, 387 75 Skočice

Tipy na výlet v okolí

Tipy na výlet v okolí

Obec Skočice

Obec Skočice se nalézá v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, zhruba 8 km severozápadně od Vodňan a 15 km jihovýchodně od Strakonic. Prochází jí silnice I/22, spojující uvedená města. Žije zde 228 obyvatel. Jižně od obce se nachází přírodní rezervace Skočický hrad rozkládající se kolem 666 metrů vysokého vrcholu Hrad. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399. Původ názvu obce se odvozuje od Skoka (ves lidí Skokových).

Na návsi najdete smíšený obchůdek spojený s poštou zvaný Hokynářství, kde si můžete koupit základní potraviny. Hned naproti se nachází Skočická hospůdka, kde točí pivo Platan. Vedle obchodu s poštou je malé veřejné dětské hřiště s ping – pongovým stolem.
Ve vedlejší vesnici Lidmovice naleznete nový Farmářský obchod s bio masem a regionálními potravinami.  

Pro milovníky koní jsou v sousední vesničce Štětice stáje s možnosti objednat si vyjížďky na koních nebo kočárem, více na  http://www.stajestetice.cz/  

Poutní kostel Navštívení Panny Marie 
- raně barokní centrální stavba na půdorysu osmiúhelníka, vysvěcená roku 1678. Dala ji vystavět Polyxena Lidmila ze Šternberka, rozená Žďárská ze Žďáru (+1691), pro poutní obraz Panny Marie Pomocné (kopii obrazu pasovského). Obraz byl již od roku 1666 v kapli skočické tvrze, kam byl přenesen ze zámecké kaple v Nalžovech na Klatovsku. Polyxeně jej daroval její první manžel Václav Ferdinand Švihovský z Riesenberka. Nad vchodem kostela jsou erby zakladatelů - Polyxeny Lidmily a jejího druhého manžela Ignáce Karla ze Šternberka. Obraz je umístěn na hlavním oltáři, nad vchodem do kostela je v kartuši vymalovaná jeho kopie. Když roku 1700 panství koupil kníže Ferdinand ze Schwarzenbergu, převzal nad kostelem patronát, dal jej vybavit dalšími oltáři a vystavět vnější osmiboký ambit; původní projekt se 4 kaplemi a 4 vchody navrhl architekt Pavel Ignác Bayer, ale realizovány byly jen dvě kaple, z nichž jedna stojí (s oltářem sv. Jana Nepomuckého), svatolinhartská byla při rozšiřování hřbitova zbourána. V polovině 18. století byly pořízeny varhany a kazatelna, a vysazeny dvě lipové aleje: ke skočickému zámečku a k Drahonicím. Křížová cesta byly namalována podle předloh Josefa Führicha a stejně jako Boží hrob pocházejí z poloviny 19. století. Kostelík byl několikrát opravován, naposledy v letech 2000-2002. Až do roku 1947 se zde ve svátek Navštívení Panny Marie 2. července konaly poutě, po roce 1989 byly obnoveny. Kostel je spravován z Vodňan.

Fara - barokní stavba z 80. let 18. století, původně v přízemí bydleli špitálníci a v patře kněz.

Tipy na výlet v okolí

Skočický hrad

Skočický hrad je přírodní rezervace ev. č. 975 nacházející se poblíž obce Skočice v okrese Strakonice. Důvodem ochrany je komplex relativně velmi přirozené lesní vegetace ve vrcholové části vrchu Hradu u Skočic. Na této lokalitě se jako na jediné v okrese Strakonice zachoval přirozený porost květnaté bučiny podsvazu Eu–Fagenion. Cenné přirozené lesní porosty pokrývají západní vrcholovou část (včetně prostoru prehistorického hradiště) a východní kulminační část. Ploché hřbety a mírnější jižně orientované svahy obou vrcholů jsou kryté převážně listnatými porosty s převahou buku, které mají charakter acidofilních bučin až bukových doubrav s přechody ke květnatým bučinám. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Tipy na výlet v okolí

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Rybářské muzeum ve Vodňanech je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Skočice.

Muzeum Střední rybářské školy ve Vodňanech má dvě části – akvária se živými rybami a historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Návštěvníci v prostorách podkroví uvidí vodní organizmy pod mikroskopy či programy na interaktivní tabuli. Dále v muzeu můžete vidět vycpaná zvířata či historické rybářské potřeby.

Tipy na výlet v okolí

Zřícenina hradu Střela

Zřícenina hradu Střela je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Skočice.

Zřícenina hradu Střela se nachází na návrší u stejnojmenné obce, mezi Strakonicemi a Katovicemi, v sousedství zříceniny kaple a pustnoucího zámku. Hrad byl postaven na strategicky velmi příhodném místě pravděpodobně před polovinou 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1242, kdy se připomíná Martin ze Střely. Majitelé hradu se rychle střídali.

Tipy na výlet v okolí

Zámek Vimperk

Zámek Vimperk je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Skočice.

Vimperský hrad byl založen kolem poloviny 13. století nejspíše králem Přemyslem Otakarem II. jako strážní pevnost nad prastarou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. V neklidném 15. století Kaplíři ze Sulevic reagují opevňovacími pracemi – vzniká předsunuté opevnění Haselburg a hrad je spojen s nově opevněným městem v jeden dobře hájitelný celek

Tipy na výlet v okolí

Hrad Strakonice

Hrad Strakonice je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Skočice.

Ojediněle dochovaný hrad stojí v jihočeském městě Strakonice při soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky. Dnešní komplex zahrnuje prvky románského slohu, gotiky i novějších renesančních a barokních zásahů, jeho strohý středověký ráz však zůstal po staletí zachován.

V první fázi stavby (1220–1235) vzniklo hlavní opevnění, včetně hlubokého příkopu na jižní a západní straně, západní část kostela s věží, budova ambitu a palác s kapitulní síní. V roce 1235 se o hradu poprvé a nezpochybnitelně zmiňuje listina Václava I. Podobu hradu v polovině 13. století přibližuje další dochovaná listina z roku 1243, v níž Bavor ze Strakonic daruje rytířům řádu sv. Jana Jeruzalémského neboli Johanité kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Uvedené datum je oficiálním rokem příchodu řádu do hradu. Od té doby jsou historie řádu a strakonického hradu spojeny na dlouhá staletí. V letech 1260–1280 za Bavora II. vznikl nový palác s věží a byly zaklenuty ambity. Počátkem 14. století přestavěl zvíkovský purkrabí Bavor III. západní opevnění a původně hranolovou věž na dnešní Rumpál (gotická věž s břitem).

Tipy na výlet v okolí

Krokodýlí zoo Protivín

Krokodýlí zoo Protivín je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Skočice.

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této zoo Miroslava Procházky. Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je chová privátně od roku 1996, nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje.

Tipy na výlet v okolí

Rozhledna Velký Kamýk

Rozhledna Velký Kamýk je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Skočice.

Rozhledna, sloužící zároveň jako vysílač mobilního operátora, byla v roce 2006 zpřístupněna na vrchu Velký Kamýk (515 m) nad obcí Velké Nepodařice, zhruba 8 km západně od města Písek.

Vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce 31 m a vede na ni 162 schodů po točitém schodišti.

rozhledny se vám naskytne výhled na Písek, Písecké hory, Brdy, Šumava a JE Temelín. Vstoupit můžete na vlastní nebezpečí, avšak vstup je omezen maximálním počtem 8 osob.

Rozhledna je přístupná celoročně.

rozhledně vede červeně značená turistická trasa.

Tipy na výlet v okolí

Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou je ve vzdušné vzdálenosti 29 km od obce Skočice.

Státní zámek Hluboká je svou rozlohou, charakterem, souborem dochovaného původního mobiliáře a rozlehlým parkem významným romantickým areálem v evropském a světovém kontextu.

Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý největší v Čechách.

Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad stavebně upravit na renesanční zámek. Koncem 16. století byl dalším majitelem panství rod Malovců z Malovic, jako protestanti však přišli o majetek v roce 1619 a o čtyři roky později jako náhradu za válečné pohledávky získal panství od císaře Ferdinanda II. Habsburka španělský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce v roce 1661 koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg.

Tipy na výlet v okolí

Lyžařský areál Javorník

Lyžařský areál Javorník je ve vzdušné vzdálenosti 33 km od obce Skočice.

Lyžařský areál leží v obci Javorník na Šumavě, nedaleko Kašperských Hor. Vyznavači zimních sportů se na Javorníku mohou těšit na 2 upravené sjezdovky. První je 425 m dlouhá sjezdovka Tatrapoma, kde menší děti do 120 cm mohou navíc využít i šikovného provázkového vleku. Pro ty větší, ale méně zdatné je pak připraven pravítkový vlek. Druhou možností pro lyžování je sjezdovka Pod kapličkou. I zde jsou pro děti připraveny dětské vleky. Na obou tratích navíc můžete využít i oblíbeného nočního lyžování.

Tipy na výlet v okolí

Vlastní vltavín.

Vykopat si vlastní Vltavín ze skutečné originální vrstvy, kam byl geologickými pochody uložen před 15 miliony let si můžete na zážitkové těžbě v Besednicích  https://www.vltaviny.cz/muzeum/zazitkova-tezba/

Rezervace