Residence Stálkov Rezervovat ubytování

Residence Stálkov Česká Kanada Stálkov 40, 378 81 Slavonice

Kam na výlet

Kam na výlet

Stálkov

Stálkov je malá vesnice nacházející se v České Kanadě, přírodním parku na jihu Čech. Je známá svými skalními útvary, které vznikly působením eroze. V okolí Stálkova se nachází také několik naučných stezek, které návštěvníky seznámí s místní přírodou a historií.

Mezi nejvýznamnější patří:                                                            

Glaselova sluj - upravený převis v nízkém žulovém bloku, který měl sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy Johanna Georga Grasela.  Věštecká mísa - oválná prohlubeň ve skalním bloku, která podle pověsti sloužila k věštění. Důl - umělý skalní útvar, který byl pravděpodobně využíván jako skrýš nebo skladiště.

Kam na výlet

Slavonice

jsou historické město nacházející se v České Kanadě. Je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Centrum města je plné historických budov, včetně radnice, kostela svatého Jakuba Většího a židovské čtvrti. Slavonice byly založeny ve 13. století. Město se rychle rozvíjelo a v 15. století bylo významným obchodním centrem. V roce 1421 byly Slavonice dobyty husity, kteří je však později vrátili původním majitelům. V roce 1522 získali Slavonice Rožmberkové, kteří město dále rozvíjeli. V 16. století byly Slavonice významným centrem renesance. V 17. století byly Slavonice poškozeny během třicetileté války. V 18. století město opět prosperovalo.

Mezi nejvýznamnější památky patří:

Historické centrum města - s řadou gotických, renesančních a barokních budov.
Radnice - gotická budova z 15. století, která je dominantou náměstí.
Kostel svatého Jakuba Většího - gotický kostel z 13. století.
Židovská čtvrť - s řadou historických budov, včetně synagogy a židovského hřbitova.

Městské muzeum - s expozicemi o historii a kultury města.

Muzeum samorostů - s unikátní kolekcí přírodních útvarů.

Kam na výlet

Česká Kanada

Česká Kanada je přírodní park na jihu Čech. Park je známý svou rozmanitostí přírody, která zahrnuje lesy, louky, řeky a skalní útvary. Českou Kanadou je nazývána příhraniční oblast mezi městy Slavonice, Nová Bystřice a Kunžak. Její rozloha činí cca 250 km². Přírodní park Česká Kanada zde byl vyhlášen roku 1994.

Nejvýznamnější místa v parku patří:

  • Hrad Landštejn  - zřícenina hradu z 13. století, která se tyčí nad okolní krajinou
  • Pevnostní areál Slavonice - systém opevnění z období první světové války.
  • Skalní město Stálkov - s řadou zajímavých skalních útvarů.
  • Skalní útvar Špičácké rybníky - s řadou jezírek a vodopádů.

Cyklistika: Cyklostezka podél řeky Jihlavy, cyklostezka kolem rybníka Hejducký, cyklostezka do Slavonic

Kam na výlet

Hrad Landštejn

Hrad Landštejn je zřícenina hradu v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Stojí v nadmořské výšce 656 metrů na vrcholu návrší nad stejnojmennou osadou asi tři kilometry severozápadně od Starého Města pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Hrad má románské jádro, které bylo výrazně rozšířeno v období pozdní gotiky a renesance. Hrad byl založen ve 13. století. V průběhu své historie byl několikrát dobýván a poškozen. V roce 1421 byl hrad dobyt husity, kteří ho však později vrátili původním majitelům. V roce 1560 byl hrad přestavěn v renesančním slohu. V 17. století byl hrad poškozen během třicetileté války. V roce 1771 byl hrad definitivně opuštěn a začal chátrat.

V současné době je hrad zpřístupněn veřejnosti. V areálu hradu se nachází několik expozic, které seznamují návštěvníky s historií a architekturou hradu. Na hradě se také konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a další.

Kam na výlet

Rozhledna Rýdův kopec Děbolín

Rozhledna Rýdův kopec je dřevěná rozhledna, která se nachází v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Rozhledna stojí v nadmořské výšce 551,5 metrů na vrcholu stejnojmenného kopce nad obcí Děbolín. Rozhledna je vysoká 33 metrů a nachází se na ní vyhlídková plošina ve výšce 24 metrů.
Rozhledna byla postavena v roce 2015 a je přístupná veřejnosti zdarma. Z rozhledny je krásný výhled na okolní krajinu, včetně hradu Landštejn, Slavonic a Špičáckých rybníků.

Kam na výlet

Rozhledna U Jakuba u Valtínova 

Rozhledna U Jakuba u Valtínova je dřevěná rozhledna, která se nachází v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Rozhledna stojí v nadmořské výšce 680 metrů na vrcholu Havlově hoře. Rozhledna je vysoká 40,7 metrů a nachází se na ní vyhlídková plošina ve výšce 33,3 metrů.

Rozhledna byla postavena v roce 2009 a je přístupná veřejnosti zdarma. Z rozhledny je krásný výhled na okolní krajinu, včetně hradu Landštejn, Slavonic a Špičáckých rybníků.

Rozhledna je postavena z lepených modřínových profilů a má tvar tužky. Rozhledna je členěna na 10 úrovní o výšce 3,3 metrů. Ocelové pozinkované schodiště s dřevěnými schodnicemi vedoucí po vnitřním obvodu rozhledny má po obou stranách ocelové pozinkované zábradlí s výškou 115 cm. Na železobetonový základ vede ocelová lávka a do nejvyššího patra je nutné vyjít 180 schodů.

Kam na výlet

Nová Bystřice Klášter

Klášter je místní část obce Nová Bystřice na Landštejnsku na úpatí Českomoravské vrchoviny v jihovýchodních Čechách. V roce 2011 zde trvale žilo 48 obyvatel. Evidenční část obce Klášter je tvořena třemi osadami: Klášter I, Klášter II a Mýtinky.

V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic byl v letech 1501-1507 zbudovaný klášter paulánů, kteří sem přišli již v r. 1491. Pauláni měli za úkol najít místo od Alp na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny a toto místo našli právě zde. Dne 22. července 1533 byl klášter vypálen novokřtěnci, ale po r. 1626 postaven znovu. Roku 1785 byl Josefem II. klášter zrušen.

Dodnes se v obci zachoval barokní kostel Nejsvětější Trojice ze 17. století, který stojí na místě původního vypáleného kostela s klášterem. Kostel je obklopen hřbitovem, kde se nachází řada historických náhrobků.

Kam na výlet

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec je významnou kulturní památkou v Jihočeském kraji. Nachází se ve stejnojmenném městě na soutoku Nežárky a Hamerského potoka.

Hrad byl založen ve 13. století Jindřichem Vítkovcem, zakladatelem samostatné Vítkovské linie pánů z Hradce. Původní gotický hrad byl v 16. století přestavěn v renesančním slohu. V 17. století byl hrad poškozen během třicetileté války. V 18. století byl hrad opraven a přestavěn v barokním slohu.
Zámek je tvořen několika budovami, které jsou propojeny nádvořími. Nejvýznamnějšími budovami jsou: (Gotický palác - nejstarší část hradu, která byla založena ve 13. století, Adamovo stavení - renesanční budova z 16. století, která byla postavena pro Adama II. z Hradce, Velký sál - barokní sál z 18. století, který je jedním z největších sálů v Česku.)


Zámek je přístupný veřejnosti. V areálu hradu se nachází několik expozic, které seznamují návštěvníky s historií a architekturou hradu. Na zámku se také konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a další. Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec je významnou kulturní památkou, která stojí za návštěvu.

Kam na výlet

Státní zámek Dačice

Státní zámek Dačice je barokní zámek, který se nachází v Dačicích v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Zámek je v majetku České republiky a je spravován Národním památkovým ústavem.

Zámek byl postaven v letech 1718-1736 jako nové sídlo rodu Dalbergů, který Dačice koupil v roce 1717. Autorem projektu byl architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Zámek je postaven v barokním slohu a je jedním z nejvýznamnějších barokních staveb v jižních Čechách.

Zámek je tvořen dvěma budovami, které jsou propojeny nádvořím. Nejvýznamnější budovou je Velký sál, který je jedním z největších barokních sálů v Česku. Sál je bohatě zdoben štukovou výzdobou a freskami od Františka Xavera Palka.

Další významnou budovou je Kaple sv. Václava, která je postavena v barokním slohu. Kaple je bohatě zdobena freskami od Františka Xavera Palka a sochami od Jana Brokoffa.

Zámek je přístupný veřejnosti a je oblíbenou turistickou atrakcí. V areálu zámku se nachází také Muzeum Dačicka, které seznamuje návštěvníky s historií a kulturou Dačicka.

Kam na výlet

U Třech křížů v Dačicích

U Třech křížů je významná poutní lokalita v Dačicích v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Nachází se na vrcholu kopce nad městem, v nadmořské výšce 510 metrů.

Původní tři kříže byly postaveny v roce 1647 na památku obětí třicetileté války. V roce 1853 byly kříže nahrazeny novými, které byly zhotoveny z litého železa , kde na křížích jsou umístěny reliéfy s výjevy z Kristova utrpení.

Křížová cesta vede lesoparkem na vrchol kopce. Je dlouhá asi 1,5 kilometru a má 14 zastavení. Zastavení jsou zdobena plastikami od sochaře Josefa Pekárka. Z vrcholu kopce je krásný výhled na město Dačice a okolní krajinu. V dálce je vidět hrad Landštejn, Slavonice a Špičácké rybníky.

Kam na výlet

ZOO na Hradečku

ZOO na Hradečku je soukromá zoologická zahrada, která se nachází v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce. Zoo byla založena v roce 2011 a v současné době chová více než 200 zvířat z celého světa.

Zoologická zahrada je rozdělena do několika částí, které se věnují různým kontinentům a oblastem světa. V zoo se nachází například expozice s africkými zvířaty, jako jsou lvi, tygři, žirafy, zebry a nosorožci. Další expozice se věnuje jihoamerickým zvířatům, jako jsou jaguáři, pandy červené, ara a lemuři. V zoo se také nachází expozice s opicemi, šelmami, ptáky, rybami a dalšími zvířaty.

Zoo na Hradečku má také rozsáhlou kolekci terárií, ve kterých se nachází například hadi, ještěrky, želvy, krokodýli a další plazi. V teráriích se také nachází zástupci obojživelníků a ryb.

Kam na výlet

Český Rudolec

Český Rudolec nazývaný též Malá Hluboká nebo Moravská Hluboká je zámek stojící ve stejnojmenné obci, nedaleko Dačic. Původní vodní tvrz byla v 17. století hraběnkou Tokelliovou přestavěna na renesanční zámek. V té době vznikly i okolní budovy pivovaru, lihovaru a park se skleníkem. Roku 1860 již barokní zámek vyhořel a následně byl znovu obnoven v novogotickém stylu. 

Po 2. světové válce byl zkonfiskován, určitý čas sloužil k ubytování zaměstnanců zemědělského družstva, postupně ale chátral.Zámek tvoří budova nepravidelného čtyřúhelníkového půdorysu se dvěma menšími nárožími a jednou větší hlavní věží. Býval obklopen rozsáhlým anglickým parkem. 

Kam na výlet

Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům v České republice. Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených, jako např. Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí či Princezna na hrášku.
Hlavní expozice v interiérech 1. patra představuje autentický byt posledních majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein, v podobě, jakou měl po roce 1910, kdy byla dokončena nejmladší přestavba zámku. Prohlédnout si zde můžete také expozici podkrovních pokojů. Nahlédnete tak do všedního dne a soukromí šlechtice doby konce monarchie a první republiky.

Kam na výlet

Bison Ranch Rožnov v České Kanadě

Osada Rožnov, obklopená nádhernými lesy, loukami a pastvinami, leží u Českého Rudolce uprostřed přírodního parku Česká Kanada. Kromě bizonů žije na ranči v Rožnově také stádo masného skotu plemene aberdeen-angus. Veškeré maso se zpracovává přímo na farmě a právě tady je také můžete ochutnat – v restauraci, která je kromě specialit z bizoního masa vyhlášená také originálním svrchně kvašeným pivem Bizon.
Rožnov leží v samém srdci přírodního parku Česká Kanada a spadá pod obec Český Rudolec. Přímo Rožnovem prochází cyklotrasa číslo 1117 a modrá turistická stezka, po které se jižním směrem dostaneme do Landštejna