Residence Stálkov Rezervovat ubytování

Residence Stálkov Česká Kanada Stálkov 40, 378 81 Slavonice

Kam na výlet

Kam na výlet

Stálkov

Stálkov je malá vesnice nacházející se v České Kanadě, přírodním parku na jihu Čech. Je známá svými skalními útvary, které vznikly působením eroze. V okolí Stálkova se nachází také několik naučných stezek, které návštěvníky seznámí s místní přírodou a historií.

Mezi nejvýznamnější patří:                                                            

Glaselova sluj - upravený převis v nízkém žulovém bloku, který měl sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy Johanna Georga Grasela.  Věštecká mísa - oválná prohlubeň ve skalním bloku, která podle pověsti sloužila k věštění. Důl - umělý skalní útvar, který byl pravděpodobně využíván jako skrýš nebo skladiště.

Kam na výlet

Slavonice

jsou historické město nacházející se v České Kanadě. Je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Centrum města je plné historických budov, včetně radnice, kostela svatého Jakuba Většího a židovské čtvrti. Slavonice byly založeny ve 13. století. Město se rychle rozvíjelo a v 15. století bylo významným obchodním centrem. V roce 1421 byly Slavonice dobyty husity, kteří je však později vrátili původním majitelům. V roce 1522 získali Slavonice Rožmberkové, kteří město dále rozvíjeli. V 16. století byly Slavonice významným centrem renesance. V 17. století byly Slavonice poškozeny během třicetileté války. V 18. století město opět prosperovalo.

Mezi nejvýznamnější památky patří:

Historické centrum města - s řadou gotických, renesančních a barokních budov.
Radnice - gotická budova z 15. století, která je dominantou náměstí.
Kostel svatého Jakuba Většího - gotický kostel z 13. století.
Židovská čtvrť - s řadou historických budov, včetně synagogy a židovského hřbitova.

Městské muzeum - s expozicemi o historii a kultury města.

Muzeum samorostů - s unikátní kolekcí přírodních útvarů.

Kam na výlet

Česká Kanada

Česká Kanada je přírodní park na jihu Čech. Park je známý svou rozmanitostí přírody, která zahrnuje lesy, louky, řeky a skalní útvary. Českou Kanadou je nazývána příhraniční oblast mezi městy Slavonice, Nová Bystřice a Kunžak. Její rozloha činí cca 250 km². Přírodní park Česká Kanada zde byl vyhlášen roku 1994.

Nejvýznamnější místa v parku patří:

  • Hrad Landštejn  - zřícenina hradu z 13. století, která se tyčí nad okolní krajinou
  • Pevnostní areál Slavonice - systém opevnění z období první světové války.
  • Skalní město Stálkov - s řadou zajímavých skalních útvarů.
  • Skalní útvar Špičácké rybníky - s řadou jezírek a vodopádů.

Cyklistika: Cyklostezka podél řeky Jihlavy, cyklostezka kolem rybníka Hejducký, cyklostezka do Slavonic

Kam na výlet

Hrad Landštejn

Hrad Landštejn je zřícenina hradu v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Stojí v nadmořské výšce 656 metrů na vrcholu návrší nad stejnojmennou osadou asi tři kilometry severozápadně od Starého Města pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Hrad má románské jádro, které bylo výrazně rozšířeno v období pozdní gotiky a renesance. Hrad byl založen ve 13. století. V průběhu své historie byl několikrát dobýván a poškozen. V roce 1421 byl hrad dobyt husity, kteří ho však později vrátili původním majitelům. V roce 1560 byl hrad přestavěn v renesančním slohu. V 17. století byl hrad poškozen během třicetileté války. V roce 1771 byl hrad definitivně opuštěn a začal chátrat.

V současné době je hrad zpřístupněn veřejnosti. V areálu hradu se nachází několik expozic, které seznamují návštěvníky s historií a architekturou hradu. Na hradě se také konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a další.

Kam na výlet

Rozhledna Rýdův kopec Děbolín

Rozhledna Rýdův kopec je dřevěná rozhledna, která se nachází v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Rozhledna stojí v nadmořské výšce 551,5 metrů na vrcholu stejnojmenného kopce nad obcí Děbolín. Rozhledna je vysoká 33 metrů a nachází se na ní vyhlídková plošina ve výšce 24 metrů.
Rozhledna byla postavena v roce 2015 a je přístupná veřejnosti zdarma. Z rozhledny je krásný výhled na okolní krajinu, včetně hradu Landštejn, Slavonic a Špičáckých rybníků.

Kam na výlet

Rozhledna U Jakuba u Valtínova 

Rozhledna U Jakuba u Valtínova je dřevěná rozhledna, která se nachází v České Kanadě, přírodním parku na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Rozhledna stojí v nadmořské výšce 680 metrů na vrcholu Havlově hoře. Rozhledna je vysoká 40,7 metrů a nachází se na ní vyhlídková plošina ve výšce 33,3 metrů.

Rozhledna byla postavena v roce 2009 a je přístupná veřejnosti zdarma. Z rozhledny je krásný výhled na okolní krajinu, včetně hradu Landštejn, Slavonic a Špičáckých rybníků.

Rozhledna je postavena z lepených modřínových profilů a má tvar tužky. Rozhledna je členěna na 10 úrovní o výšce 3,3 metrů. Ocelové pozinkované schodiště s dřevěnými schodnicemi vedoucí po vnitřním obvodu rozhledny má po obou stranách ocelové pozinkované zábradlí s výškou 115 cm. Na železobetonový základ vede ocelová lávka a do nejvyššího patra je nutné vyjít 180 schodů.

Kam na výlet

Nová Bystřice Klášter

Klášter je místní část obce Nová Bystřice na Landštejnsku na úpatí Českomoravské vrchoviny v jihovýchodních Čechách. V roce 2011 zde trvale žilo 48 obyvatel. Evidenční část obce Klášter je tvořena třemi osadami: Klášter I, Klášter II a Mýtinky.

V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic byl v letech 1501-1507 zbudovaný klášter paulánů, kteří sem přišli již v r. 1491. Pauláni měli za úkol najít místo od Alp na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny a toto místo našli právě zde. Dne 22. července 1533 byl klášter vypálen novokřtěnci, ale po r. 1626 postaven znovu. Roku 1785 byl Josefem II. klášter zrušen.

Dodnes se v obci zachoval barokní kostel Nejsvětější Trojice ze 17. století, který stojí na místě původního vypáleného kostela s klášterem. Kostel je obklopen hřbitovem, kde se nachází řada historických náhrobků.

Kam na výlet

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec je významnou kulturní památkou v Jihočeském kraji. Nachází se ve stejnojmenném městě na soutoku Nežárky a Hamerského potoka.

Hrad byl založen ve 13. století Jindřichem Vítkovcem, zakladatelem samostatné Vítkovské linie pánů z Hradce. Původní gotický hrad byl v 16. století přestavěn v renesančním slohu. V 17. století byl hrad poškozen během třicetileté války. V 18. století byl hrad opraven a přestavěn v barokním slohu.
Zámek je tvořen několika budovami, které jsou propojeny nádvořími. Nejvýznamnějšími budovami jsou: (Gotický palác - nejstarší část hradu, která byla založena ve 13. století, Adamovo stavení - renesanční budova z 16. století, která byla postavena pro Adama II. z Hradce, Velký sál - barokní sál z 18. století, který je jedním z největších sálů v Česku.)


Zámek je přístupný veřejnosti. V areálu hradu se nachází několik expozic, které seznamují návštěvníky s historií a architekturou hradu. Na zámku se také konají různé kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a další. Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec je významnou kulturní památkou, která stojí za návštěvu.

Kam na výlet

Státní zámek Dačice

Státní zámek Dačice je barokní zámek, který se nachází v Dačicích v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Zámek je v majetku České republiky a je spravován Národním památkovým ústavem.

Zámek byl postaven v letech 1718-1736 jako nové sídlo rodu Dalbergů, který Dačice koupil v roce 1717. Autorem projektu byl architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Zámek je postaven v barokním slohu a je jedním z nejvýznamnějších barokních staveb v jižních Čechách.

Zámek je tvořen dvěma budovami, které jsou propojeny nádvořím. Nejvýznamnější budovou je Velký sál, který je jedním z největších barokních sálů v Česku. Sál je bohatě zdoben štukovou výzdobou a freskami od Františka Xavera Palka.

Další významnou budovou je Kaple sv. Václava, která je postavena v barokním slohu. Kaple je bohatě zdobena freskami od Františka Xavera Palka a sochami od Jana Brokoffa.

Zámek je přístupný veřejnosti a je oblíbenou turistickou atrakcí. V areálu zámku se nachází také Muzeum Dačicka, které seznamuje návštěvníky s historií a kulturou Dačicka.

Kam na výlet

U Třech křížů v Dačicích

U Třech křížů je významná poutní lokalita v Dačicích v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Nachází se na vrcholu kopce nad městem, v nadmořské výšce 510 metrů.

Původní tři kříže byly postaveny v roce 1647 na památku obětí třicetileté války. V roce 1853 byly kříže nahrazeny novými, které byly zhotoveny z litého železa , kde na křížích jsou umístěny reliéfy s výjevy z Kristova utrpení.

Křížová cesta vede lesoparkem na vrchol kopce. Je dlouhá asi 1,5 kilometru a má 14 zastavení. Zastavení jsou zdobena plastikami od sochaře Josefa Pekárka. Z vrcholu kopce je krásný výhled na město Dačice a okolní krajinu. V dálce je vidět hrad Landštejn, Slavonice a Špičácké rybníky.

Kam na výlet

ZOO na Hradečku

ZOO na Hradečku je soukromá zoologická zahrada, která se nachází v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce. Zoo byla založena v roce 2011 a v současné době chová více než 200 zvířat z celého světa.

Zoologická zahrada je rozdělena do několika částí, které se věnují různým kontinentům a oblastem světa. V zoo se nachází například expozice s africkými zvířaty, jako jsou lvi, tygři, žirafy, zebry a nosorožci. Další expozice se věnuje jihoamerickým zvířatům, jako jsou jaguáři, pandy červené, ara a lemuři. V zoo se také nachází expozice s opicemi, šelmami, ptáky, rybami a dalšími zvířaty.

Zoo na Hradečku má také rozsáhlou kolekci terárií, ve kterých se nachází například hadi, ještěrky, želvy, krokodýli a další plazi. V teráriích se také nachází zástupci obojživelníků a ryb.

Kam na výlet

Český Rudolec

Český Rudolec nazývaný též Malá Hluboká nebo Moravská Hluboká je zámek stojící ve stejnojmenné obci, nedaleko Dačic. Původní vodní tvrz byla v 17. století hraběnkou Tokelliovou přestavěna na renesanční zámek. V té době vznikly i okolní budovy pivovaru, lihovaru a park se skleníkem. Roku 1860 již barokní zámek vyhořel a následně byl znovu obnoven v novogotickém stylu. 

Po 2. světové válce byl zkonfiskován, určitý čas sloužil k ubytování zaměstnanců zemědělského družstva, postupně ale chátral.Zámek tvoří budova nepravidelného čtyřúhelníkového půdorysu se dvěma menšími nárožími a jednou větší hlavní věží. Býval obklopen rozsáhlým anglickým parkem. 

Kam na výlet

Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům v České republice. Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených, jako např. Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí či Princezna na hrášku.
Hlavní expozice v interiérech 1. patra představuje autentický byt posledních majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein, v podobě, jakou měl po roce 1910, kdy byla dokončena nejmladší přestavba zámku. Prohlédnout si zde můžete také expozici podkrovních pokojů. Nahlédnete tak do všedního dne a soukromí šlechtice doby konce monarchie a první republiky.

Kam na výlet

Bio maso z farmářské prodejny v Besednici.

Nová Farmářská prodejna s BIO masem v Besednici. Každou středu až pátek od 14:00 do 17:00 hod. se těší na milovníky kvalitního masa. Vyzrálé BIO hovězí maso a kvalitní farmářské vepřové maso, uzeniny, maso na grill aj.  je tady pro Vás.Adresa: Besednice, Družstevní 336. 

Kam na výlet

Bison Ranch Rožnov v České Kanadě

Osada Rožnov, obklopená nádhernými lesy, loukami a pastvinami, leží u Českého Rudolce uprostřed přírodního parku Česká Kanada. Kromě bizonů žije na ranči v Rožnově také stádo masného skotu plemene aberdeen-angus. Veškeré maso se zpracovává přímo na farmě a právě tady je také můžete ochutnat – v restauraci, která je kromě specialit z bizoního masa vyhlášená také originálním svrchně kvašeným pivem Bizon.
Rožnov leží v samém srdci přírodního parku Česká Kanada a spadá pod obec Český Rudolec. Přímo Rožnovem prochází cyklotrasa číslo 1117 a modrá turistická stezka, po které se jižním směrem dostaneme do Landštejna

Kam na výlet

Vlastní vltavín.

Vykopat si vlastní Vltavín ze skutečné originální vrstvy, kam byl geologickými pochody uložen před 15 miliony let si můžete na zážitkové těžbě v Besednicích  https://www.vltaviny.cz/muzeum/zazitkova-tezba/